Zgłoś uwagi lub fakt naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, praw autorskich lub majątkowych

Jeśli masz wątpliwości, podejrzenie lub pewność wraz z przykładami, że w ramach funkcjonowania portalu doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa odnośnie ochrony danych osobowych lub praw autorskich i majątkowych, skorzystaj z tego formularza i poinformuj o tym fakcie administratora danych.

?
?
?
?

 

W celu kontaktu i odpowiedzi na pytania gromadzimy Twoje dane osobowe przesłane za pomocą tego formularza. Wyrażenie zgody oznacza zapoznanie się z Warunkami korzystania z portalu a zwłaszcza z Polityką prywatności.

?
 

Przesłane wiadomości w zależności od problemu wymagają przygotowania odpowiedzi. Problemem naruszenia danych osobowych lub praw autorskich i majątkowych zajmujemy się w pierwszej kolejności.