TJRobert Popiołek *TJ* - redaktor naczelny, główny administrator. Zaangażowany w tworzenie i działanie portalu praktycznie od jego powstania, czyli od 26 lipca 2001 r. Organizator i uczestnik większości cyklicznych spotkań użytkowników i sympatyków WCWI. Nadzoruje funkcjonowanie portalu w zakresie informatycznym i merytorycznym. W roli głównego administratora m.in. dba o prawidłowe działanie oprogramowania i zabezpieczenie danych. Jako główny redaktor aprobuje, wykonuje korekty redakcyjne i techniczne nadesłanych przez użytkowników artykułów, komentarzy, zdjęć i innych form wypowiedzi. Podejmuje kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem portalu. W czasie wolnym od obowiązków domowych, zawodowych i portalowych bywa „na rybach”.

 

erwinRoman Wesołowski *erwin* - z-ca redaktora, administrator. Uczestniczy w życiu portalu od 24 czerwca 2004 r. Z zawodu elektronik-informatyk, z zamiłowania rzeczny wędkarz. Jego zadania w ramach działań redakcyjno-administracyjnych obejmują m.in. bieżący nadzór nad prawidłowym działaniem portalu, publikowanymi informacjami, przepływem danych i rejestracją użytkowników. Moderuje fora, galerie i publikowane komentarze. Pracuje nad integracją danych pomiędzy bieżącą a poprzednimi wersjami WCWI, żmudnie przywracając zapomniane artykuły i wątki. Śledzi wędkarskie fora i media społecznościowe linkując ważne i ciekawe tematy. Utrzymuje kontakt z użytkownikami i prowadzi korespondencję rejestracyjną. Uczestniczy w wielu cyklicznych spotkaniach użytkowników WCWI, zwłaszcza organizowanych nad Wisłą. Jest miłośnikiem i znawcą dolnego biegu środkowej Wisły, pasjonatem metod spinningowych z użyciem multiplikatora.

 

erwinJarosław Augustyniak *kot_bury* - administrator. W składzie redakcji reprezentuje najliczniejszą, mazowiecką grupę użytkowników WCWI. Do jego zadań należy integracja tego środowiska i wspieranie w powrocie do portalu po kilkuletniej przerwie. Posiada wystarczające umiejętności z zakresu administracji kontami i zmiany statusu użytkowników. Uczestnik i współorganizator wielu portalowych spotkań. Nad wodą widywany rzadko i to raczej z aparatem niż z wędką, bo częstsze wypady przegrywają z Jego zaangażowaniem zawodowym i udziałem w licznych społecznych inicjatywach.