Idąc w ślady Czarnego postanowiłem podzielić się swoją wiedzą na temat składek wędkarskich na rok 2006, które będą obowiązywać w Okręgu PZW w Kaliszu. Wód co prawda u nas niewiele, ale za to uroczych miejsc bez liku. Tabela ulg i zniżek przedstawia się następująco:

ZO PZW Kalisz – składki 2006

 

Lp.
Rodzaj składki
Kwota w zł.
1.
 Składka okręgowa normalna
60
2.
 Składka okręgowa ulgowa dla:
35
odznaczonych złotą i srebrną odznaką PZW
młodzieży w wieku od 16 do 18 lat
młodzieży uczącej się do 24 lat
żołnierzy służby zasadniczej
członków, którzy ukończyli 70 lat
3.
 Składka okręgowa uczestnik*
15
4.
 Członkowie PZW powyżej 75 lat są zwolnieni z wnoszenia składki okręgowej   na podstawie wpisu do legitymacji dokonanego przez Skarbnika Koła
5.
 Wpisowe:
członka zwyczajnego
25
członka uczestnika
12
6.
 Legitymacje
5
7.
 Opłata egzaminacyjna
     młodzież szkolna
zwolnieni
 pozostali
20
8.
 
Odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcem, członkowie honorowi są zwolnieni  z wnoszenia składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na   podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez Biuro  Okręgu.
9.
 Składka okresowa dla:
     członka PZW za 1 dzień
10
niezrzeszonych i cudzoziemców za 1 dzień
25
10.
 Składka roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców
300

Informacje dodatkowe:

  • * składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach  ogólnodostępnych całego kraju
  • stawkę na większą ilość dni stanowi iloczyn stawki jednodniowej razy ilość dni.-         składki okresowe nie są objęte ulgami i zwolnieniami
  • opłaty okresowe mogą być wnoszone przekazami pocztowym na konto:

OKRĘG PZW W KALISZU Z/S W OSTROWIE WLKP.     
NR KONTA: WBK OSTRÓW WLKP 34109011600000000016009528

W chwili przekazywania tekstu nie posiadałem informacji o porozumieniach Okręgu PZW w Kaliszu z innymi ościennymi Okręgami. Przed świętami, telefon był głuchy, a na moje meile nie odpisywali już i tak od dawna.

Informacje zaczerpnięto z materiałów przesłanych do Koła PZW w Pleszewie przez Zarząd Okręgu PZW w Kaliszu.

 

Krzysztof *Gemba* Gembalski