*Marian Batruch*
Wisła – od Kopanki do Wawrzeńczyc. Mini-przewodnik wędkarski

Niniejszy przewodnik został napisany przez mojego Kolegę na zamówienie Wydawnictwa Turystycznego, które po wydaniu kilkunastu podobnych przewodników edycję następnych zawiesiło na skutek nieznanych bliżej tarapatów finansowych. Niniejsze opracowanie gotowe do druku nie ukazało się i jego autor, znający doskonale wody południowej Polski, a zwłaszcza te bliższe Krakowa, na moją prośbę tekst przewodnika ponownie przejrzał, usunął zdezaktualizowane przez czas informacje i przekazał do mojej dyspozycji w celu ewentualnej publikacji w Internecie, niestety bez najlepszych fotografii, których wydawnictwo nie zwróciło.

* * *

Największa z polskich rzek, Wisła ma źródła w Beskidzie Śląskim, na zboczach Baraniej Góry (1106 m). Jej dorzecze ma powierzchnię około 194 tys. km2, a długość jej biegu od źródeł do ujścia wynosi 1090 km. W ciągu roku Wisłą przepływa około 30 km3 wody.

Niniejszy przewodnik obejmuje tylko niewielki, 70-kilometrowy odcinek Wisły od Kanału Skawińskiego w Kopance do ujścia potoku Ropotek we wsi Wawrzeńczyce. Na tym odcinku średnia różnica poziomów lustra rzeki wynosi 18,4 m, . Płynąc w ogólnym kierunku z zachodu na wschód 25-kilometrowe koryto Wisły przecina mocno zurbanizowane tereny w granicach administracyjnych Krakowa. W Krakowie i najbliższej okolicy do Wisły wpada kilka mniejszych rzeczek i potoków mniej zanieczyszczonych niż Wisła i zarybianych przez ZO PZW w Krakowie. Dopływami lewobrzeżnymi są: Sanka, Rudawa, Prądnik, zwany w Krakowie Białuchą, Dłubnia, Potok Kościelnicki i Ropotek. Dopływy prawobrzeżne to: Skawinka, Wilga, Drwinka (Drwień) i Podłężanka. Drwinka nie nadaje się do wędkowania z powodu nadmiernego zanieczyszczenia.

W granicach krakowskiego Okręgu PZW Wisła jest typową rzeką nizinną. Biorąc pod uwagę spadek, szybkość przepływu wody i żwirowato-piaszczysty charakter dna można by ją zaliczyć, zgodnie z rybacką kwalifikacją, do krainy brzany, jednak hydrotechniczna zabudowa, a zwłaszcza stopnie wodne „Kościuszko”, „Dąbie”, i „Przewóz” zmieniły rzekę w krainę leszcza. Czystość wiślanej wody pozostawia wiele do życzenia. I chociaż od czasu ograniczenia zrzutu zasolonych wód kopalnianych jej stan się wyraźnie poprawił, to jednak nadal jest to rzeka pozaklasowa, chociaż coraz bardziej rybna. Rybami dominującymi na omawianym odcinku Wisły są leszcze, karasie, płocie, jazie, klenie, jelce i ukleje. Mniej licznie występują karpie i brzany, a sporadycznie świnki. Z ryb drapieżnych najliczniejsze są sandacze i okonie. Mniej liczne, a za to bardziej okazałe są szczupaki, sumy i bolenie. We wspomnianych wcześniej rzeczkach: Skawince, Rudawie, Dłubni i Wildze występują pstrągi potokowe. Mimo systematycznych zarybień populacja pstrąga jest nieliczna. W bezpośrednim sąsiedztwie Wisły znajduje się kilka łowisk specjalnych zarządzanych przez ZO PZW w Krakowie lub bezpośrednio przez niektóre Koła PZW. Na prawym brzegu Wisły są to „Podgórki Tynieckie” oraz w okolicy Niepołomic łowiska w Woli Batorskiej oraz w Zabierzowie Bocheńskim. Te ostatnie przeszło zresztą w ręce prywatne. Na lewym brzegu Wisły łowiska specjalne (tzw. „Wspólnota”) znajdują się w Przylasku Rusieckim i w Wawrzeńczycach oraz ogólnie dostępne łowisko w Zesławicach (30-hektarowy zalew na rzece Dłubni). Wisła i dolne przyujściowe odcinki dopływów zaliczone są do wód nizinnych.

Rybackim użytkownikiem i gospodarzem tego odcinka Wisły z wymienionymi dopływami jest Zarząd Okręgu PZW w Krakowie: Oś. Szkolne 39, 31-978 Kraków; tel. 12....643 65 16, tel/fax. 643 69 35; internet: www.pzw.krakow.pl; konto PBK W-wa III O/Kraków 11101330-401330001077.

ZO PZW w Krakowie posiada własny ośrodek zarybieniowy (hodowla pstrągów) mieszczący się w Czatkowicach, między Krakowem a Krzeszowicami (tel. kom. 0 601 437 503). Aktualne opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód podawane są w biuletynach, w prasie i internecie. Odrębne opłaty obowiązują na wodach tzw. „Wspólnoty”.

Wisła w okolicach Skawiny.

Gatunki ryb: płoć, karaś, leszcz, karp, ukleja, okoń, szczupak, sandacz, sum. Przy ujściu Skawinki można złowić okazowe sztuki karpi, sumów, sandaczy i boleni.
Złowione okazy z poprzednich sezonów: sum 120 cm, sandacz 80 cm, karp 5 kg .
W okolicy Skawiny godne polecenia są dwa łowiska. Pierwsze, to ujście Kanału Skawińskiego do Wisły w Kopance. Odcinek kanału między śluzą w Borku Szlacheckim a Kopanką ma 2 km długości. Poniżej śluzy kanał płynie głębokim, obwałowanym wykopem o brzegach umocnionych kamiennymi opaskami. Głębokość wody przekracza 3 m, a nurt jest bardzo wolny. Najlepszy okres połowu ryb przypada w marcu i kwietniu, kiedy do kanału masowo wpływają z Wisły płocie, karasie i leszcze, poszukujące tarlisk i żerowisk. Latem wędkowanie utrudnia rzęsa, gęsto pokrywająca powierzchnię wody. Jesienią można tu zapolować na okonie, sandacze i klenie.
Plusy łowiska: rybność wody, łatwy dojazd ze Skawiny, mała presja wędkarska, wygodne stanowiska.
Minusy łowiska: brak w pobliżu miejsc parkingowych, niezbyt czysta woda.

Drugim łowiskiem jest ujście Skawinki do Wisły. Podgrzana woda z elektrociepłowni w Skawinie odprowadzana do Wisły korytem Skawinki powoduje koncentrację dużej ilości ryb w rejonie ujścia. Połączone wody Skawinki i Wisły tworzą w tym miejscu dół o głębokości do 4 m z wirującym prądem. Nieco poniżej ujścia przy prawym brzegu Wisły znajduje się sztucznie usypana, kamienna rafa. Za rafą od strony wiślanego brzegu często buszują bolenie, uganiające się za drobnicą, wygrzewającą się na płytszej wodzie. We wspomnianym dole przy ujściu można złowić okazałe sandacze i sumy. Łowienie w pobliżu rafy jest dość trudne ze względu na zawady na dnie wody.
Do łowiska można dojechać z Tyńca ulicami Bogucianka i Walgierza Wdałego, a dalej drogą polną. Możliwy jest również dojazd ze Skawiny.
Plusy łowiska: liczny i różnogatunkowy rybostan, możliwość złowienia okazowych ryb.
Minusy łowiska: trudny dojazd polnymi drogami, nadmierna presja wędkarska, zdeptane i zaśmiecone brzegi.

Wisła w okolicach Tyńca.

Gatunki ryb: karp, leszcz, karaś, płoć, sandacz, szczupak, sum.
Złowione okazy z poprzednich sezonów: karp 6 kg, szczupak 9 kg, sum 24 kg, tołpyga 20 kg.

Popularnym wśród krakowskich i śląskich wędkarzy (którzy są tu częstymi gośćmi) łowiskiem jest 2-kilometrowy odcinek Wisły od tynieckiego opactwa do stopnia wodnego „Kościuszko”. Wisła płynie tu sztucznym, szerokim przekopem o głębokości ponad 4 m, wykonanym w czasie budowy stopnia. Na obu brzegach są kamienno-faszynowe opaski. Prawy brzeg porośnięty jest wikliną, lewy, od strony Piekar wolny jest od zarośli. Przy prawym brzegu nurt jest wolny, czasem woda prawie stoi. Przy lewym brzegu silniejszy nurt stwarza dogodne warunki do połowu na przepływankę. Skuteczną metodą połowu ryb jest odległościówka, bolonka lub gruntówka bez spławika z zastosowaniem naturalnych przynęt. Drapieżniki dobrze reagują na przynęty gumowe.

W Podgórkach Tynieckich na dawnym zakolu Wisły urządzono łowisko specjalne, składające się z dwóch zbiorników, połączonych betonową rurą o dużym przekroju, o łącznej powierzchni ca’ 16 ha. Łowisko należy do tzw. „Wspólnoty”, a zarybiane jest karpiami, linami, sandaczami i sumami. Połów ryb dozwolony na podstawie odrębnej opłaty na rzecz ZO PZW w Krakowie.

Poniżej stopnia wodnego „Kościuszko” oba brzegi są łatwo dostępne. Ten odcinek Wisły wykorzystywany jest jako tor kajakowy. Przy prawym brzegu istnieje żwirowata płycizna z szybkim nurtem i wędrującą przykosą. Dobre łowisko okoni i sandaczy na lewym brzegu znajduje się poniżej wejścia do śluzy.
Plusy łowiska: łatwy dojazd autostradą A-4 ze Śląska, bogaty rybostan.
Minusy łowiska: duża presja wędkarska, w pobliżu stopnia wodnego hałas z autostrady i jak to niestety bywa, zaśmiecone brzegi.
Miejsca godne uwagi: średniowieczne opactwo Benedyktynów w Tyńcu, rezerwat przyrodniczy „Skałczanka na Wzgórzach Tynieckich.

Wisła od Tyńca do Pychowic.

Gatunki ryb: podobne, jak w okolicach Skawiny i Tyńca.
Na tym kilkukilometrowym odcinku Wisła przepływa przez teren Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. W wielu miejscach brzegi są strome, trudno dostępne, porośnięte wikliną. Nurt jest zmienny, dno żwirowato-piaszczyste, miejscami muliste. Z polnej drogi biegnącej w międzywalu roztaczają się piękne widoki na tyniecki klasztor, Skałki Bodzowskie, Srebrną Górę, Sowiniec i Las Wolski.

Najciekawsze miejscówki:
- kilkuset metrowa, opaska na wysokości Kostrza, miejsce połowu grubych leszczy i kleni, a czasem brzan. Łatwo tam dojechać z Kostrza ulicami Krzewową i Falistą.
- Stare, zniszczone ostrogi na prawym brzegu między Kostrzem a Bodzowem. Głeboczki przy ostrogach, to dobre miejsca połowu drapieżników. Na przelewach zdobyczą może być kleń i jaź łowione sztucznymi przynętami. W rejon ostróg najłatwiej dojechać z Bodzowa ulicą Widłakową.
Plusy łowiska: łatwy dojazd, piękne widoki, zróżnicowany rybostan.
Minusy łowiska: przeszkadzający w wędkowaniu ruch statków i barek, dzikie wysypiska śmieci przy polnej drodze.

Wisła na odcinku Kraków – Nowa Huta.

Wiślane bulwary w centrum Krakowa na przestrzeni od mostu Dębnickiego do mostu kolejowego są dobrym łowiskiem leszczy, płoci i karpi. Głębokość rzeki na tym odcinku przekracza 5 m. Wybetonowane burty, asfaltowe ścieżki i brak zarośli umożliwiają komfortowe wędkowanie wszystkimi metodami. Jednak tego miejsca nie polecałbym, jako łowiska rekreacyjnego ze względu na duży ruch spacerowiczów, którzy nie zawsze umieją się zachować w pobliżu stanowisk wędkarzy. Natomiast to miejsce doskonale się nadaje do rozgrywania zawodów spławikowych. Często organizowane są tu imprezy nawet o randze międzynarodowej. Z prawego brzegu są piękne widoki na Wawel, Skałkę i inne zabytkowe budowle

Poniżej stopnia wodnego „Dąbie” w tzw. Zakolu Wisły rzeka znów dziczeje i odzyskuje naturalny wygląd. Brzegi są przeważnie strome, porośnięte wikliną. Głębokość wody zmienna: od 1 do 5 m. Prędkość nurtu zależy od pracy stopnia wodnego.
Najczęściej odwiedzane miejscówki to ujście Białuchy na lewym brzegu w dzielnicy Dąbie i połączenie kanału portowego w prawobrzeżnej dzielnicy Płaszów. Port rzeczny w Płaszowie w czasie silniejszych mrozów zamarza i wtedy staje się dobrym miejscem podlodowych połowów przede wszystkim płoci i okoni. Jesienią można tu łowić sandacze i szczupaki.

Ostatnim w granicach Krakowa jest stopień wodny „Przewóz” położony między Pleszowem (dawniej podkrakowska wieś, obecnie dzielnica indywidualnej zabudowy), a osiedlem Przewóz. Powyżej stopnia rzeka tworzy szerokie i bardzo głębokie rozlewisko o wolnym nurcie, gdzie bytują płocie, karasie, leszcze i karpie.
Żwirowate bystrzyny i doły poniżej stopnia są dobrym łowiskiem kapitalnych boleni, sandaczy i sumów. Kilkaset metrów poniżej stopnia na prawym brzegu uchodzi rzeczka Drwinka, którą odprowadzane są ścieki z oczyszczalni w Płaszowie. Cuchnące ścieki bardzo pogarszają jakość wiślanej wody, ale jakoś nie przeszkadza to sumom, które właśnie poniżej ujścia Drwinki w głębokich dołach maja swoje ostoje. Wygodne stanowiska wędkarskie znajdują się na prawym brzegu Wisły od strony Przewozu i Brzegów, gdzie najlepiej dojechać ulicą Łutnia. Lewy brzeg jest osiągalny z Nowej Huty ulicami Igołomska i Dymarek.

Licznie odwiedzanym łowiskiem w Nowej Hucie jest tzw. „kanał ciepłej wody”. Kanał ma 1,5 km długości, 50 m szerokości i 4 m głębokości. Żyją tutaj karpie, leszcze, karasie, płocie, krąpie, sandacze i sumy. Zwłaszcza w zimie koncentrują się tutaj wchodzące z Wisły ryby. Przyciąga je podgrzana woda odprowadzana tędy do Wisłu z nowohuckiego kombinatu. Podwyższona temperatura wody powoduje, że ryby żerują dobrze nawet w zimie. Łowisko jest ogólnie dostępne. Dojazd z Nowej Huty ulicami Igołomska i i Dymarek. Punktem orientacyjnym jest bar „Meksyk”, przy którym należy skręcić w prawo z ulicy Igołomskiej.

Wisła w okolicy Niepołomic.

Gatunki ryb: kleń, jaź, sandacz, boleń, leszcz, karaś; mniej licznie spotyka się brzanę i szczupaka, a sporadycznie świnkę.
Okazy z poprzednich sezonów: świnka 1,5 kg, jaź 2 kg, sandacz 86 cm.

Niepołomicki odcinek Wisły jest bardzo dobrym łowiskiem kleniowo-jaziowym. Nurt rzeczny jest bystrzejszy, woda zazwyczaj mętna, zanieczyszczona bardziej niż w Krakowie. W okolicach mostu znajdziemy dogodne miejsca do łowienia ryb metodą gruntową i spinningową. Począwszy od mostu Wisła zmienia kierunek na północno-wschodni, tworząc lekki łuk. Prawy brzeg poniżej mostu jest umocniony szeregiem starych, krótkich, kamiennych ostróg. Brzegi są dość strome, ale rzadko porośnięte wikliną.

Oprócz łowisk wiślanych można skorzystać ze zbiorników pożwirowych w pobliskiej Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim. Te cztery pożwirowe wyrobiska o czystej wodzie i łącznej powierzchni 23 ha zagospodarowali kiedyś niepołomiccy wędkarze, tworząc łowisko specjalne. Niepołomickie Koło PZW zarybiało je intensywnie karpiami, karasiami, płociami, szczupakami, sandaczami i amurami. Obecnie na łowisku w Zabierzowie Bocheńskim gospodaruje prywatny dzierżawca. Zezwolenie na korzystania z łowisk PZW można wykupić w sklepie zoologiczno-wędkarskim w Niepołomicach przy ul. Pionierów 5.

Najlepsze okresy połowu: kwiecień i maj – jazie; sierpień-wrzesień – brzana, sandacz; październik – szczupak.
Plusy łowiska: łatwy dojazd, możliwość parkowania, rybność wód.
Minusy łowiska: niestety, brudna wiślana woda.
Uwagi praktyczne:
- leszcze, karasie i szczupaki najłatwiej złowić w partiach spokojnej wody w tzw. „klatkach”.
- brzany i sandacze trzymają się w nurcie. Łowiąc metodą gruntową trzeba używać dość dużych obciążeń.
- jazie doskonale biorą na malutkie woblerki płytko prowadzone w pobliżu brzegu.

Miejsca godne uwagi i zwiedzenia: renesansowy Zamek Królewski w Niepołomicach, rezerwat żubrów w Puszczy Niepołomickiej.

Wisła w okolicy Wawrzeńczyc.

Gatunki ryb w Wiśle: karasie srebrzyste, płocie, leszcze, jazie, bolenie, sandacze i sumy.
Gatunki ryb w starorzeczu: karpie, liny, karasie, leszcze, płocie, szczupaki i amury.

Wisła pod Wawrzeńczycami tworzy długi łuk, podmywając wysoki, lewy brzeg. W przeszłości było tutaj kilkanaście prostopadłych do nurtu ostróg. Obecnie, po zniszczeniach powodziowych, pozostały po nich tylko ich części przybrzeżne. Wymyte z ostróg kamienie i głazy utworzyły rafy, ukośnie do nurtu rzeki i przelewy. W podmytych brzegach między ostrogami powstały zakola o spokojnym, czasem zanikającym nurcie. Głębokość wody w zakolach przekracza 2 metry, dno jest żwirowato-piaszczyste. Dostęp do brzegu łatwy, brak wiklinowych zarośli.

Starorzecze ma kilkaset metrów długości, około 4 ha powierzchni i zróżnicowaną głębokość: od 1 do 4 m. Proszowickie Koło PZW utworzyło tutaj łowisko specjalne, systematycznie zarybiane karpiem, amurem, linem szczupakiem i sumem. Starorzecze jest udostępnione do wędkowania po wniesieniu opłaty rocznej lub wykupieniu dniówki. Zezwolenia można nabyć na miejscu u gospodarza łowiska, p. Pasternaka. Jego drewniany dom oddalony jest od wody o około 100m. Na łowisku obowiązuje RAPR, ale wymiary ochronne niektórych ryb zostały zwiększone. Obowiązują również limity połowu. Połowy nocne i spod lodu są dozwolone. Nie wolno łowić ze sprzętu pływającego. Informacje o łowisku i aktualnych opłatach w Kole PZW w Proszowicach, tel. 012 386 17 32 względnie na miejscu u gospodarza łowiska. Dojazd do łowiska z Krakowa Nowej Huty drogą Nr 217 w kierunku Brzeska Nowego. Obok baru w Wawrzeńczycach skręcić w prawo w wąską asfaltową drogę wzdłuż potoku Ropotek, która doprowadzi do łowiska. Tą samą drogą można podjechać dalej nad brzeg Wisły, za wałem powodziowym.

Na miejscu, niestety, brak jest bazy noclegowej, ale w porze letniej można biwakować nad starorzeczem
Plusy łowiska: spokój, brak tłoku na łowisku, piękna okolica, różnogatunkowa populacja ryb.
Obiekt godny uwagi: zabytkowy kościół parafialny.

Ważniejsze telefony: PSR w Krakowie 012 616 03 18; Wydział Ochrony Środowiska w Krakowie: 012 422 04 41; Komisariat Wodny Policji w Krakowie ul. Tyniecka 16: 012 610 25 55.

 

Hiljot

Komentować mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy

Komentarze   

bardzo dobry artykul poza tylko tym, ze na wisle w Nowej Hucie nie ma miejsca z widokiem na wawel... a tak napisales - a to przeciez teren krakowa a nie Nowej Huty.. :)

cytat:\"Wisła na odcinku Kraków – Nowa Huta.

Wiślane bulwary w centrum Krakowa na przestrzeni od mostu Dębnickiego do mostu kolejowego są dobrym łowiskiem leszczy, płoci i karpi. Głębokość rzeki na tym odcinku przekracza 5 m. Wybetonowane burty, asfaltowe ścieżki i brak zarośli umożliwiają komfortowe wędkowanie wszystkimi metodami. Jednak tego miejsca nie polecałbym, jako łowiska rekreacyjnego ze względu na duży ruch spacerowiczów, którzy nie zawsze umieją się zachować w pobliżu stanowisk wędkarzy. Natomiast to miejsce doskonale się nadaje do rozgrywania zawodów spławikowych. Często organizowane są tu imprezy nawet o randze międzynarodowej. Z prawego brzegu są piękne widoki na Wawel, Skałkę i inne zabytkowe budowle\"

pozdrawiam - reszta to bomba
acha rozumiem przepraszam - na odcinku krakow --->> Nowa Huta :)
Wiem, że Wawrzeńczyce są już kawałek od Krakowa ale może wiesz coś więcej o odcinku w okolicy Nowego Brzeska do wpływu Raby , ponieważ czasem tam jestem a z wynikami gorzej :(
Do Konektora. Ja tam nie łowię. Zapytam autora tego miniprzewodnika, mojego Kolegę Mariana. Jak się dowiem czegoś konkretnego dam znać.Pozdrawiam HJ